§ 1 WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin reguluje prawa oraz obowiązki związane ze złożeniem zamówienia oraz jego realizacją

 a także ogólnego korzystania ze sklepu internetowego Mambi.pl .
Regulamin określa warunki o których  mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej o adresie www.mambi.pl
(zwanej dalej sklepem Mambi.pl) prowadzona jest przez firmę SEMI BAMBI PHU  a od 01.01.2016 Solamis artykuły dziecięce, z siedzibą
przy ul. Rzgowskiej 281/289, 93-338 Łódź  wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta
 Łodzi –Delegatura –Górna pod  nr 57358, NIP: 729-020-34-87; REGON 470348259; konto:23 1020 3378 0000 1102 0198 2727
 tel. 42 645 34 29; adres poczty elektronicznej: allegro@mambi.pl

 1. Klientem sklepu (zwanym dalej Kupującym) musi być osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych .

4. Sklep Mambi.pl prowadzi obrót detaliczny, nie prowadzi obrotu hurtowego a realizacja zamówień odbywa
się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej .

5. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Kupującego na sklepie Mambi.pl  
lub w celu złożenia przez Kupującego zamówienia na zakup Produktów. Złożenie zamówienia w sklepie Mambi.pl
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


§ 2 OFERTA

1. W przypadku pytań odnośnie oferty oraz zakupionych towarów możliwy jest kontakt ze sklepem Mambi.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: allegro@mambi.pl, bądź telefonicznie pod nr  42 645 34 29

2. Wszystkie ceny towarów w sklepie Mambi.pl są cenami  brutto i zawierają podatek VAT.

3. Sklep mambi.pl  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części

 z opcji dla wybranych produktów .

4. Wszystkie towary oferowane przez sklep mambi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych  oraz zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

5. Do towarów objętych gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

6. Zamówione w sklepie Mambi.pl  towary dostarczamy w sposób określony na stronie sklepu Mambi.pl i niniejszym regulaminie.

7. Sposób zapłaty za towar oraz przesyłkę określony jest na stronie sklepu Mambi.pl i w  niniejszym regulaminie.

 1.  Sklep Mambi.pl zastrzega sobie prawo do organizowania promocji  oraz wyprzedaży i ich odwoływania.
  Ilość towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

9. Zawartość sklepu Mambi.pl np.: zdjęcia ,opisy produktów , grafika, logo, podlegają ochronie prawa polskiego. 
Sklep Mambi.pl bez pisemnego zezwolenia nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością .

10. Nazwy towarów, zdjęcia oraz znaki graficzne (loga) umieszczone w sklepie Mambi.pl  są własnością ich producentów.

11. Opisy produktów zamieszczone na stronie sklepu Mambi.pl mają charakter orientacyjny i pochodzą z informacji uzyskanych od producenta.

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

1.W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez sklep Mambi.pl,  Kupujący zobowiązany jest założyć konto
 na stronie sklepu wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy lub też przysłać zamówienie poprzez
e:mail : allegro@mambi.pl  umieszczając w nim :

- Dokładne nazwy zakupionych towarów spójne z nazwami umieszczonymi na sklepie Mambi.pl  i ilość.
- Kompletne dane:  imię i nazwisko, adres zamieszkania , adres do wysyłki towaru, numer telefonu .
- Informację o wybranej formie płatności.
- Informację o wybranej formie wysyłki.

2. Sklep Mambi.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia danych Kupującego przysłanych poprzez zamówienie złożone emailem  do systemu sklepowego w celu dalszej realizacji zamówienia.

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez sklep Mambi.pl, jest podanie danych wymienionych w pkt. 1.
Sklep Mambi.pl oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub przez e-mali.

4. Gdy Kupujący otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostaje zawarta między sklepem Mambi.pl  a Klientem umowa dotycząca zakupu od sklepu Mambi.pl  przez Klienta towarów znajdujących się
 w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania towaru przez Kupującego.

5. Statusy transakcji w sklepie Mambi.pl i ich znaczenie:

- Zamówienie otrzymane – status który widzą pracownicy sklepu Mambi.pl po złożeniu zamówienia na stronie www.mambi.pl .

- Oczekiwanie płatności  – statusy oznaczające przyjęcie zamówienia przez sklep Mambi.pl, dostępność towaru lub obowiązek zapłaty nałożony na Kupującego za towar i jego przesyłkę.

- Przygotowanie towaru - oznacza realizację zamówienia (dokonano wpłaty, wysyłka pobranie lub odbiór osobisty).

- Zamówienie czeka na odbiór osobisty – status oznaczający gotowość zamówionego towaru do odbioru
 w siedzibie sklepu Mambi.pl

- Zamówione towary Wysłano – status informujący Kupującego o wysyłce zamówionego towaru.

- Zamówienie Odebrano – status pojawia się po osobistym odbiorze zamówienia w siedzibie sklepu Mambi.pl  i oznacza zakończenie transakcji.

- Nieodebrana przesyłka – status informujący o nie odebraniu zamówionego towaru od przewoźnika .

- Zamówienie Anulowano – status informujący Kupującego iż zamówienie nie zostanie zrealizowane. Sklep Mambi.pl w przypadku braku towaru u producenta lub w hurtowni może anulować zamówienie.

 

 1.  Sklep Mambi.pl  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach:

- formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a sklep Mambi.pl nie może skontaktować się z Kupującym
w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych,

- Brakuje danych potrzebnych do sprecyzowania o jaki towar chodzi kupującemu np.: kolor, model produktu

-  Niezgodność stanów magazynowych (incydentalnie),

- towar z przyczyn niezależnych od sklepu Mambi.pl został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie
RP po złożeniu zamówienia.

7. W przypadku gdy sklep Mambi.pl nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego  niezwłocznie lub w zależności od sytuacji najpóźniej w terminie 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego. Termin dostawy wówczas do uzgodnienia z kupującym (w przypadku długiego czasu oczekiwania kupujący może prosić o anulowanie zamówienia).

8. Przygotowanie zamówienia i nadanie przesyłki następuje w ciągu 72h (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od:

- Złożenia zamówienia z wybraną opcją pobrania.

-Zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu Mambi.pl

9. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie w zamówieniu numeru NIP Kupującego. W przypadku osoby fizycznej prosimy o podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Jeśli paragon został wystawiony do wysłanego już towaru (zgodnie z zamówieniem) a kupujący zmienia zdanie i prosi o fakturę. Jest on zobowiązany do odesłania paragonu listem np. Pocztą Polską (koszty listu pokrywa kupujący).

 

§4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA PRODUKTÓW

1.Kupujący obowiązany jest do uregulowania należności za zamówiony towar i przesyłkę w jednej z podanych form:

- przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sklepu mambi.pl podany na stronie sklepu Mambi.pl ;

-  przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej DPD ( wysyłka „Za pobraniem”) .

- przy odbiorze osobistym w sklepie Mambi.pl  ( bez opłat za przesyłkę).

2. Zamówiony przez Kupującego towar sklep Mambi.pl można otrzymać :

- Za pośrednictwem Poczty Polskiej  - w przypadku przedpłaty na konto,

- za pośrednictwem firmy kurierskiej „DPD„ – w przypadku przedpłaty na konto lub pobrania,

- można również odebrać towar osobiście w siedzibie sklepu Mambi.pl , przy ul. Rzgowskiej 281/289, 93-338 Łódź 

W godzinach PN-Pt 9:00 – 16:00 , Sob: 10:00 – 15:00

3. Kupujący w formularzu zamówienia podaje sposób dostawy .

4. Kupujący pokrywa koszty dostawy według cen podanych na stronie sklepu mambi.pl

5. Towary wysyłane przez sklep mambi.pl  za pośrednictwem Poczty Polskiej mają status "paczek priorytetowych”
(czas dostarczenia przesyłki  to zwykle 2-7 dni roboczych) .Towary wysłane kurierem „DPD” zostają doręczone
 w przeciągu 1-4 dni roboczych od dnia nadania. Incydentalnie termin dostarczania przesyłek ulega przedłużeniu niezależnie od sklepu Mambi.pl

6. W przypadku, gdy zamówienie zostanie poprawnie doręczone z winy Kupującego (odmowa przyjęcia towaru, zły adres wysyłki), Sklep mambi.pl  zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownej wysyłki zgodnie
z aktualnym cennikiem dostaw.

7. W chwili odbioru Klient powinien sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem potwierdzającym odbiór paczki w stanie nienaruszonym (według regulaminów firm kurierskiej oraz PP). Wszelkie uszkodzenia przesyłki powinny być zgłoszone na tym etapie gdyż usprawni to proces reklamacji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń mechanicznych, prosimy o jak najszybszy kontakt ze sklepem mambi.pl . Reklamacje z tytułu mechanicznych uszkodzeń w czasie transportu lub braku zamówionego produktu w przesyłce  będą uwzględniane po przedstawieniu  protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności spedytora lub pracownika Poczty Polskiej .

(Czas na spisanie takiego protokołu wynosi 7 dni odbioru  przesyłki według regulaminów spedytorów ale sugerujemy sprawdzenie przesyłki na zgodność z zamówieniem oraz uszkodzeń mechanicznych przy odbiorze.)

 1.  W przypadku zaginięcia przesyłki  i otrzymania od Kupującego informacji o jej nie doręczeniu , Kupujący i sklep Mambi.pl ustala sposób dalszego działania.
  (Kupujący czeka na towar choć termin ulega przedłużeniu czy też żąda zwrotu gotówki za towar i wysyłkę).

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta,  konsument, który zawarł umowę na odległość
 lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy
bez podawania przyczyny. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do sklepu Mambi.pl zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności za zakupiony towar. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zasady dotyczące odstąpienia od umowy
                       
-  Kupującemu/Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży   towaru  przez okres 14 dni,
 bez podawania jakichkolwiek przyczyn.

- Kupujący nie ponosi żadnych kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.

- Kupujący może odstąpić od umowy, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu  od umowy.

- Oświadczenie odstąpienia od umowy należy przesłać w terminie do 14 dni od otrzymania towaru do sklepu Mambi.pl
  drogą mailową pod adres allegro@mambi.pl, lub przesłać pismo na adres : Semi Bambi, ul. Rzgowska 281/289,
   93-338 Łódź . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Zwrot towarów

-  Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy.
-  Kupujący pokrywa koszty związane ze zwrotem towarów do sklepu Mambi.pl
- Sklep Mambi.pl może zaoferować kupującemu sposób odesłania Towaru.
Kupujący obowiązany jest przesłać towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT) ,
-  Do paczki należy dołączyć wypełnione  oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
- Kupujący obowiązany jest zwrócić towar w całości ,  w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony
   przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
- Kupujący ponosi odpowiedzialność za zniszczony w trakcie transportu towar.
  Informujemy, że Sklep MAMBI.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

4. Zwrot kosztów za towar

- Sklep Mambi.pl  zwraca Kupującemu wszystkie poniesione przez niego koszty (w tym koszty za dostarczenie zwrotu)
  po otrzymaniu zwracanego towaru lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta
   o odstąpieniu od umowy. Mambi.pl może wstrzymać się ze zwrotem kosztów poniesionych przez Kupującego do chwili      otrzymania odesłanych towarów do sklepu Mambi.pl lub dostarczenia przez Kupującego potwierdzenia nadania paczki
  z towarem na adres sklepu Mambi.pl .
- Sklep Mambi.pl  dokonuje zwrotu płatności w sposób identyczny jakiego użył Kupujący,
  Możliwy jest też inny sposób zwrotu płatności jeśli Kupujący wyraził na to zgodę i nie wiąże się to dla niego
  z żadnymi kosztami.
- W przypadku gdy Konsument wybierze sposób dostarczenia towaru inny niż zwykły oferowany przez sklep
   Mambi.pl, Sklep Mambi.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 
5. Kiedy Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej
    poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
-  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu (plomba), której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§ 6 REKLAMACJE

 1.  Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu http://www.mambi.pl/ są fabrycznie nowe oraz objęte rękojmią z tyt.
       wad ukrytych. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
       W przypadku towarów objętych gwarancją producenta, do produktu dołączona jest karta gwarancyjna, podpisana i
       podstemplowana przez sprzedawcę sklepu w momencie zapakowania towaru do wysyłki. .
       Czas trwania gwarancji i szczegółowe jej warunki określone są przez producenta w w/w karcie gwarancyjnej.
       Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu oraz karta gwarancyjna (w przypadku artykułów objętych gwarancją
       producenta).
      Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub
      zaoferuje  mu inne, dostępne w sklepie towary.

2. Wszystkie reklamowane towary należy przesłać Pocztą Polską na adres firmy SEMI BAMBI ul. Rzgowska 281/289,
   93-338 Łódź. Koszty wysyłki zostaną zwrócone w przypadku reklamacji uzasadnionych.
   Paczka powinna zawierać produkt wraz z dowodem zakupu oraz protokołem reklamacyjnym.

3. Protokół reklamacyjny powinien zawierać informacje :

- Imię, nazwisko kupującego ( w przypadku aukcji Allegro Login kupującego) oraz adres do wysyłki.
- Data zawarcia umowy (data zakupu)
- Opis uszkodzenia/wady:
- Nr konta bankowego
- Podpis: (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)

4. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki (karton + wypełnienie) aby nie uległa uszkodzeniu.

5. Sklep Mambi.pl  ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni
    od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci
    Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych.

6. W przypadku reklamacji zwracany jest koszt poniesiony przez osobę reklamującą. Według cennika Poczty Polskiej.
    W przypadku przedmiotów o wadze większej niż 5kg lub o większych gabarytach prosimy o kontakt ze sklepem
    Mambi.pl  przed dokonaniem reklamacji.

7. W uzasadnionych przypadkach sklep Mambi.pl wyśle do Państwa własnego kuriera w celu odebrania reklamowanych
    przedmiotów. Odbiór i transport reklamowanego towaru odbywa się wtedy na koszt sklepu Mambi.pl.

8. Odpowiedzialność sprzedawcy (podstawowe przesłanki) :

Sklep Mambi.pl  jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Wada fizyczna

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupujacego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży.

W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

- nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony
   albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
-  nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
-  nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca
   nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
-  została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

- Jeżeli Kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta
  lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej,
  oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
  odróżniającego przedstawia się jako producent.

- Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności
  te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
  albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

Wada prawna

Sklep Mambi.pl  jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

9. Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności :

- Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia
   Umowy Sprzedaży.

- Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać
  w  przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie
  w chwili  wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest konsument.

- Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma
  właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani,
  oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy Sprzedaży,
  albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

10. Podstawowe uprawnienia konsumenta

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Kupujący ma możliwość korzystania
 od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

Obniżenie ceny /zwrot pieniędzy :

- Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujacy może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
  Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy  
  Produkt  na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony
  lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od
  wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży,
  w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od Umowy
  Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

- Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej    usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

- Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad,
   bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

Naprawa/wymiana :

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

 11. Termin reklamacyjny

1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujacy dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.


§ 7 OCHRONA DANYCH

 1.  Sklep Mambi.pl zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Sklep Mambi.pl zapewnia
  możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. 2002 r. nr
    102 poz. 926, z późniejszymi zmianami) każdy Klient sklepu http://www.mambi.pl/ i allegro.pl ma prawo wglądu
    do swoich danych, ich poprawiania, oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez naszą firmę Państwa danych
    osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn.29 sierpnia 1997r o ochronie
    danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

§ 8 postanowienia Końcowe

 

1. Zmiany i aktualizacja regulaminu

Regulamin może być zmieniony  przez Sklep w dowolnej chwili.
Informacja o zmianie regulaminu będzie wyświetlona na stronie głównej  przez 7 dni oraz zostanie rozesłana do zainteresowanych osób za pomocą newslettera. Nowy regulamin obejmuje wszystkie osoby, które dokonają zakupu po
 jego wprowadzeniu. 
Osoby, które dokonały zakupów przed zmianą regulaminu mają prawo przez 30 dni, na rezygnację usług Sklepu. 
Po 30 dniach od wprowadzenia nowego regulaminu wszystkie osoby obowiązuje nowy regulamin. W przypadku zrezygnowania z usług z powodu zmiany regulaminu konsument zachowuje wszystkie prawa do reklamacji i gwarancji już zakupionych produktów.

Jeśli któryś z  punktów regulaminu był punktem z listy niedozwolonych  klauzul ze strony UOKiK automatycznie staje się punktem nie ważnym  a wszelkie roszczenia z tego tytułu zostaną rozstrzygnięte na korzyść kupującego. (W przypadku wykrycia takiego punktu prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym na adres sklep@mambi.pl ) 

W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.  Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
     oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi.

3 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp
   do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 nr rejestrowy GIOŚ E0008310WZ

Ceny zawierają KGO. Koszty KGO dostępne na www.tufi.pl

Aktualny regulamin obowiązuje od 25.12.2014r